Loading

ที่ปรึกษาในการเทรด

ที่ปรึกษาในการเทรด

ที่ปรึกษาในการเทรด

เทรดเดอร์ที่มีที่ปรึกษาในการเทรดสามารถเป็นตัวช่วยร่นระยะเวลาการฝึกได้เยอะเลยทีเดียว สามารถบอกวิธีการฝึกต่างๆที่เหมาะสมกับเราได้ เนื่องจากตัวที่ปรึกษานั้นเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ในการเทรดมาแล้ว สามารถมองข้อดีและข้อเสียของเราออก ให้บอกได้ว่าเราคุณพัฒนาในจุดใดบ้าง แต่อย่างไรก็ดี เทรดเดอร์คนไหนที่ไม่มีที่ปรึกษาส่วนตัว ไม่เป็นไรครับ บันทึกการเทรดเนี่ยเหละเป็นที่ปรึกษาของเราดีที่สุดแล้ว

ข้อแตกต่างระหว่างครูกับที่ปรึกษา

ครู : สอนแต่ทฤษฎี

ที่ปรึกษา : สอนปฏิบัติจริง

ลักษณะของที่ปรึกษาที่ดี

  • ที่ปรึกษาที่ดีควรปล่อยให้เทรดเดอร์ได้เรียนรู้การผิดพลาด ไม่ควรขัดจังหวะการเทรดในกรณีที่กำลังจะทำผิดวิธี ที่ปรึกษาจะเข้าใจว่าการผิดพลาดที่เกิดขึ้นของเทรดเดอร์นั้นจะเป็นบทเรียนที่สำคัญ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการของการเรียนรู้
  • ที่ปรึกษาที่ดีควรจะรู้ถึงจุดเด่นและจุดด้อยของเทรดเดอร์ จะได้ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เทรดเดอร์ขาดหายหรือส่วนที่ยังทำได้ไม่ดีพอ
  • ที่ปรึกษาที่ดีควรแนะนำเทรดเดอร์ในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อมอบเส้นทางการเดินให้เทรดเดอร์เดินไปได้อย่างถูกทาง และคอยให้คอยแนะนำอย่างต่อเนื่อง

shutterstock_413591326

อย่างกล่าวในข้างต้นว่าเทรดเดอร์บางคนอาจหาที่ปรึกษาไม่ได้จริงๆ อาจจะหันมาใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์การเทรดของตัวเทรดเดอร์เองได้ มีหลาย Website ที่ให้บริการเช่นนี้ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยการพัฒนาการเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพให้อย่างถูกต้อง

ทีมงาน : forexinvestingthai.com