Loading

การพัฒนาสู่มืออาชีพ

การพัฒนาสู่มืออาชีพ

การฝึกฝนเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์มืออาชีพทุกคนต้องผ่านขั้นตอนนี้ทั้งหมด ไม่มีใครเกิดมาแล้วเก่งเลย ทุกคนล้วนแต่ผ่านการฝึกฝนตั้งแต่ขั้นต้น จนถึงขั้นสูง ทั้งนั้น มีแต่นิยายที่บอกว่าได้พลังวิเศษ เกิดมาแล้วเก่งเลย ในความเป็นจริงทุกสายอาชีพ คนที่เก่งๆ เวลามีให้สัมภาษณ์หรือโชว์แสดงความสามารถให้เห็นนั้น เราเห็นแต่จุดที่เขาประสบความสำเร็จ แต่เราไม่ได้เห็นถึงความยากลำบากในช่วงการฝึกฝนของเขาเหล่านั้นเลย เทรดเดอร์มืออาชีพก็เช่นกัน กว่าจะขึ้นมาใช้คำว่า “มืออาชีพ” ได้นั้น ต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างโชกโชน พัฒนาทักษะตัวเองอย่างต่อเนื่อง และในระยะเวลาที่ยาวนาน

จากหนังสือ “The Influence of Experience and Deliberate Practice on the Development of Superior Expert Performance” โดย K. Anders Ericsson ได้แนะนำวิธีการฝึกฝนต่างๆ ดังนี้

shutterstock_420560341

#1 การฝึกฝนควรวัดค่าได้ มีการติดตามผลอยู่ต่อเนื่องเพื่อที่จะทราบจุดด้อยและจุดเด่น

#2 การพัฒนาควรเป็นอย่างค่อยไปค่อยไป อาศัยความต่อเนื่องในการพัฒนา แม้ปลายทางอาจจะไกล แต่สุดท้ายยังไงเราก็ไปถึงมันอยู่ดี

#3 วิเคราะห์วิธีการที่ใช้อยู่ เป็นการฝึกฝนที่มีประสิทธิภาพ

#4 ฝึกในสิ่งที่ตัวเองถนัด วิธีการนั้นมีหลายวิธี แต่ให้โฟกัสไปที่วิธีการเดียวที่เราถนัด และฝึกมันอย่างเข้มข้น

#5 ระยะเวลาการฝึกที่ยาวนานไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงการพัฒนาเลย ถ้าหากการกระทำนั้นเป็นเพียง แค่ฝึกๆไป แต่ไม่รู้ว่าฝึกอะไรอยู่ ฝึกเพื่ออะไร การฝึกควรมาจากกระบวนการพัฒนาที่ถูกต้อง การโฟกัส และ พยายามที่จะทำให้มันดีขึ้นอย่างจริงจัง

เราสามารถนำสิ่งที่กล่าวในข้างต้นมาประยุกต์ให้ในการฝึกฝนการเทรดได้ โดยควรโฟกัสวิธีการเทรด หรือสไตล์การเทรดที่เราถนัด และเลือกใช้มันเพียงอย่างเดียว ทำบันทึกการเทรด แล้ววิเคราะห์ถึงวิธีการที่เราใช้เป็นอย่างไร และปรับปรุง พัฒนา วิธีการของเราให้ดีขึ้น อย่างค่อยเป็นค่อยไป

shutterstock_238908733

คุณลักษณะและทักษะที่สำคัญในอาชีพเทรดเดอร์ : เพื่อให้เทรดเดอร์ใช้พลังงานและเวลาในการฝึกฝนได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสิ่งเหล่านี้จะส่งผลบวกต่อการเทรดของตัวเทรดเดอร์เอง

วินัย : ควรทำตามแผนการของคุณอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

อดทน : ไม่จำเป็นต้องเทรดบ่อย อดทนให้เป็น เทรดเฉพาะช่วงที่เรามั่นใจและเป็นไปตามแผนที่วางไว้

โฟกัส : ขณะที่เทรดไม่ควรทำอย่างอื่น โฟกัสที่การเทรดอย่างเดียว

เชื่อมั่นใจตัวเอง : ไม่ต้องไปฟังความคิดเห็นของคนอื่น การตัดสินใจควรมาจากตัวเอง

วางแผน : ก่อนเทรดทุกครั้งควรมีแผนการเทรด

บันทึกการเทรด : คุณไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่คุณเทรดอยู่มันดีหรือไม่ ถ้าคุณไม่ได้ทำบันทึกการเทรด

ซื่อสัตย์ต่อตัวเอง : แม้จะเทรดแพ้ให้ยอมรับความจริง แล้วพัฒนาสิ่งที่ทำพลาดในอดีต ไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคต

ทีมงาน : forexinvestingthai.com